Ekrany akustyczne Problem hałasu.

Gwałtowny rozwój motoryzacji powoduje nadmierną emisję hałasu komunikacyjnego. To stało się wielkim problemem, głównie dla terenów znajdujących się w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Według wytycznych WHO zaleca się, nie narażać ludzi na hałas wyższy niż 40 dB. Hałas powyżej 55 dB zdecydowanie negatywnie wpływa na zdrowie publiczne. Głównym rozwiązaniem stosowanym w zmniejszeniu hałasu drogowego są ekrany akustyczne, które poprzez swoje różnorodne formy, kształty i kolory wpisują się w krajobraz, minimalnie ingerując w środowisko naturalne. Podstawową zasadą ekranu jest ochrona obszaru znajdującego się poza nim.

Ekrany akustyczne Właściwości.

Najpopularniejszym środkiem do walki z hałasem komunikacyjnym są ekrany akustyczne wykonywane z naturalnych lub sztucznych materiałów. Transmisja dźwięków jest łatwiejsza, im lżejszy jest materiał, z którego wykonany jest ekran. Im cięższy, tym nieznaczna przepuszczalność dźwięków. Rozbicie fal dźwiękowych zależy od wymiarów ekranu, tj. jego wysokości i długości. Im wyższy ekran, tym fale dźwiękowe wydłużają swoją drogę od źródła dźwięku https://ogrodzeniaplastikowe.info/ogrodzenia-akustyczne-cennik/ do odbiorcy. Skuteczność ekranu uzależniona jest bezpośrednio od wydłużania drogi pokonywanej przez fale dźwiękowe. Dodatkowo: im materiał jest bardziej porowaty (wełna mineralna), tym więcej energii jest pochłaniane podczas zetknięcia się fali dźwiękowej z powierzchnią ekranu. Najlepsze materiały absorbujące, pochłaniają ponad 60% energii początkowej, co zmniejsza poziom hałasu do 2-3 dB (A). Dlatego też powinien być dostatecznie długi i wysoki, by skutecznie redukował emisję rozproszonej fali dźwiękowej oraz wystarczająco ciężki, by zablokował falę dźwiękową.

Ekrany akustyczne. Zadania. Ekrany akustyczne oprócz swojej podstawowej funkcji, tj. osłony przeciwdźwiękowej, powinny spełniać szereg zadań, m.in.: nie zagrażać bezpieczeństwu użytkownikom drogi i innych osób przebywających w ich pobliżu, powinny odbijać światło w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu, powinny być odporne na działanie różnych sił zewnętrznych. Mechanizm działania osłony przeciwhałasowej polega na pochłonięciu fali dźwiękowej, tzn. jej wytłumieniu wewnątrz ekranu bądź jej odbiciu. W wyborze konkretnej osłony przeciwhałasowej biorą udział liczne elementy, m.in.: natężenie ruchu drogowego, struktura rodzajowa poruszających się pojazdów, rodzaj nawierzchni drogi, odległość od terenu chronionego czy w końcu wizja projektanta. Zastosowana osłona przeciwhałasowa powinna posiadać certyfikat norm izolacyjności, pochłanialności i bezpieczeństwa.